DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2015)

30. septembra 2015

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

29. septembra 2015

Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

28. septembra 2015

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

27. septembra 2015

On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

26. septembra 2015

Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

25. septembra 2015

Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.

24. septembra 2015

A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

23. septembra 2015

Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.

22. septembra 2015

Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

21. septembra 2015

Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.

20. septembra 2015

Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.
Marek 11:23 | KAT | 20.9.2015 | dôvera viera srdce

19. septembra 2015

Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

18. septembra 2015

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

17. septembra 2015

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

16. septembra 2015

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

15. septembra 2015

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

14. septembra 2015

A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.

13. septembra 2015

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

12. septembra 2015

Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.

11. septembra 2015

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

10. septembra 2015

Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

9. septembra 2015

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

8. septembra 2015

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

7. septembra 2015

Železo brúsia železom
a človek šľachtí výzor svojho blížneho.

6. septembra 2015

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,
aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

5. septembra 2015

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

4. septembra 2015

Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.

3. septembra 2015

Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

2. septembra 2015

A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.

1. septembra 2015

V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Biblický verš dňa
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!