DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2015)

30. septembra 2015

Hebrejom 4:12
Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

29. septembra 2015

1. Timotejovi 6:9
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

28. septembra 2015

Žalmy 34:9
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

27. septembra 2015

1. Jánov 2:2
On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

26. septembra 2015

Izaiáš 54:17
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

25. septembra 2015

Žalmy 130:5
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.

24. septembra 2015

1. Jánov 4:21
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

23. septembra 2015

Skutky 13:47
Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.

22. septembra 2015

Žalmy 33:4
Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

21. septembra 2015

1. Timotejovi 6:17
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.

20. septembra 2015

Marek 11:23
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

19. septembra 2015

Príslovia 12:25
Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

18. septembra 2015

Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

17. septembra 2015

Galaťanom 2:20
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

16. septembra 2015

Žalmy 90:17
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

15. septembra 2015

Ján 14:1
Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

14. septembra 2015

Deuteronómium 30:16
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.

13. septembra 2015

Žalmy 37:4
Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

12. septembra 2015

Izaiáš 61:1
Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.

11. septembra 2015

Ján 15:5
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

10. septembra 2015

Príslovia 23:4
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

9. septembra 2015

Lukáš 10:27
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

8. septembra 2015

Jakub 2:17
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

7. septembra 2015

Príslovia 27:17
Železo brúsia železom
a človek šľachtí výzor svojho blížneho.

6. septembra 2015

Ámos 5:14
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,
aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

5. septembra 2015

Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

4. septembra 2015

Žalmy 128:1
Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.

3. septembra 2015

Lukáš 8:16
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

2. septembra 2015

1. Petrov 2:2
A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.

1. septembra 2015

Príslovia 19:21
V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Biblický verš dňa
Kolosanom 3:9-10
Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies