DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

September 2015

30. septembra 2015

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

29. septembra 2015

Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

28. septembra 2015

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

27. septembra 2015

On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

26. septembra 2015

Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

25. septembra 2015

Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.

24. septembra 2015

A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

23. septembra 2015

Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.

22. septembra 2015

Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

21. septembra 2015

Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.

20. septembra 2015

Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.
Marek 11:23 | KAT | 20.9.2015 | dôvera viera srdce

19. septembra 2015

Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

18. septembra 2015

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

17. septembra 2015

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

16. septembra 2015

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

15. septembra 2015

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

14. septembra 2015

A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.

13. septembra 2015

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

12. septembra 2015

Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.

11. septembra 2015

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

10. septembra 2015

Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

9. septembra 2015

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

8. septembra 2015

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

7. septembra 2015

Železo brúsia železom
a človek šľachtí výzor svojho blížneho.

6. septembra 2015

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,
aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

5. septembra 2015

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

4. septembra 2015

Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.

3. septembra 2015

Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

2. septembra 2015

A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.

1. septembra 2015

V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Biblický verš dňa
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!