DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Október 2015)

31. októbra 2015

Kazateľ 7:10
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“
Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Kazateľ 7:10 | KAT | 31.10.2015 | múdrosť život

30. októbra 2015

Habakuk 3:17-18
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.

29. októbra 2015

1. Jánov 4:4
Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.

28. októbra 2015

Príslovia 13:12
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

27. októbra 2015

Izaiáš 60:1
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Izaiáš 60:1 | KAT | 27.10.2015 | cenný Boh krása

26. októbra 2015

Matúš 7:24
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

25. októbra 2015

Príslovia 16:9
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť,
ale Pán riadi jeho krok.

24. októbra 2015

Efezanom 4:2
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

23. októbra 2015

Izaiáš 45:9
Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda,
jeden črep z črepov zeme.
Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“

22. októbra 2015

Príslovia 2:6
Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

21. októbra 2015

1. Solúnčanom 5:15
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

20. októbra 2015

Matúš 28:19-20
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

19. októbra 2015

Žalmy 119:10
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam;
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

18. októbra 2015

2. Korinťanom 3:18
A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

17. októbra 2015

Ján 8:12
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

16. októbra 2015

Žalmy 143:6
Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

15. októbra 2015

Ján 10:28-30
Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.

14. októbra 2015

Izaiáš 46:4
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem.
Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.

13. októbra 2015

Žalmy 33:22
Tvoje milosrdenstvo, Pane,
nech je nad nami, ako dúfame v teba.

12. októbra 2015

1. Jánov 5:21
Deti moje, chráňte sa modiel!
1. Jánov 5:21 | KAT | 12.10.2015 | deti modly

11. októbra 2015

Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

10. októbra 2015

Príslovia 13:11
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie,
ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.

9. októbra 2015

Lukáš 1:37
Lebo Bohu nič nie je nemožné.

8. októbra 2015

1. Petrov 4:8
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

7. októbra 2015

Príslovia 10:22
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo
a nepridáva nijaké trápenie.

6. októbra 2015

2. Samuelova 7:22
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

5. októbra 2015

Efezanom 6:4
A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
Efezanom 6:4 | KAT | 5.10.2015 | právo rodina deti

4. októbra 2015

Žalmy 145:18
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

3. októbra 2015

Filipanom 1:29
Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.

2. októbra 2015

Matúš 21:22
A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

1. októbra 2015

Žalmy 24:10
Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov,
to je ten kráľ slávy.
Biblický verš dňa
Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies