DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Október 2015)

31. októbra 2015

Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“
Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Kazateľ 7:10 | KAT | 31.10.2015 | múdrosť život

30. októbra 2015

Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.

29. októbra 2015

Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.

28. októbra 2015

Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

27. októbra 2015

Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Izaiáš 60:1 | KAT | 27.10.2015 | cenný Boh krása

26. októbra 2015

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

25. októbra 2015

Človek si v duchu rozvažuje svoju púť,
ale Pán riadi jeho krok.

24. októbra 2015

So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

23. októbra 2015

Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda,
jeden črep z črepov zeme.
Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“

22. októbra 2015

Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

21. októbra 2015

Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

20. októbra 2015

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

19. októbra 2015

Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam;
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

18. októbra 2015

A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

17. októbra 2015

A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

16. októbra 2015

Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

15. októbra 2015

Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.

14. októbra 2015

Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem.
Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.

13. októbra 2015

Tvoje milosrdenstvo, Pane,
nech je nad nami, ako dúfame v teba.

12. októbra 2015

Deti moje, chráňte sa modiel!
1. Jánov 5:21 | KAT | 12.10.2015 | deti modly

11. októbra 2015

V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

10. októbra 2015

Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie,
ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.

9. októbra 2015

Lebo Bohu nič nie je nemožné.

8. októbra 2015

A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

7. októbra 2015

Pánovo požehnanie nosí bohatstvo
a nepridáva nijaké trápenie.

6. októbra 2015

Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

5. októbra 2015

A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
Efezanom 6:4 | KAT | 5.10.2015 | právo rodina deti

4. októbra 2015

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

3. októbra 2015

Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.

2. októbra 2015

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

1. októbra 2015

Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov,
to je ten kráľ slávy.
Biblický verš dňa
Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!