DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

November 2015

30. novembra 2015

Pane, ty poznáš každú moju túžbu;
ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.

29. novembra 2015

A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
Rimanom 8:6 | KAT | 29.11.2015 | Duch pokoj život

28. novembra 2015

Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.

27. novembra 2015

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Žalmy 25:4 | KAT | 27.11.2015 | život učenie

26. novembra 2015

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
Rimanom 8:28 | KAT | 26.11.2015 | láska Boh povolanie

25. novembra 2015

Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.

24. novembra 2015

Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž,
čo nevie svojho ducha držať na uzde.

23. novembra 2015

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

22. novembra 2015

Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
1. Jánov 4:8 | KAT | 22.11.2015 | láska Boh

21. novembra 2015

Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

20. novembra 2015

A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

19. novembra 2015

Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

18. novembra 2015

Pri každej tvrdej práci býva zisk,
no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.

17. novembra 2015

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ján 1:1 | KAT | 17.11.2015 | Boh Slovo Boha

16. novembra 2015

Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.
Rimanom 14:3 | KAT | 16.11.2015 | súd jedlo

15. novembra 2015

Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

14. novembra 2015

Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou
a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem
a tebe nie je nemožná nijaká vec.

13. novembra 2015

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

12. novembra 2015

Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre,
takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Príslovia 27:19 | KAT | 12.11.2015 | život srdce

11. novembra 2015

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!
Marek 12:30 | KAT | 11.11.2015 | láska Boh sila

10. novembra 2015

A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

9. novembra 2015

Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku,
nezabúdaj na úbohých.

8. novembra 2015

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

7. novembra 2015

A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.

6. novembra 2015

Veď ku tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.

5. novembra 2015

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

4. novembra 2015

Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome,
a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov,
či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.

3. novembra 2015

Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.

2. novembra 2015

Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.

1. novembra 2015

Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.
Biblický verš dňa
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!