DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (November 2015)

30. novembra 2015

Pane, ty poznáš každú moju túžbu;
ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.

29. novembra 2015

A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
Rimanom 8:6 | KAT | 29.11.2015 | Duch pokoj život

28. novembra 2015

Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.

27. novembra 2015

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Žalmy 25:4 | KAT | 27.11.2015 | život učenie

26. novembra 2015

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
Rimanom 8:28 | KAT | 26.11.2015 | láska Boh povolanie

25. novembra 2015

Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.

24. novembra 2015

Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž,
čo nevie svojho ducha držať na uzde.

23. novembra 2015

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

22. novembra 2015

Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
1. Jánov 4:8 | KAT | 22.11.2015 | láska Boh

21. novembra 2015

Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

20. novembra 2015

A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

19. novembra 2015

Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

18. novembra 2015

Pri každej tvrdej práci býva zisk,
no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.

17. novembra 2015

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ján 1:1 | KAT | 17.11.2015 | Boh Slovo Boha

16. novembra 2015

Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.
Rimanom 14:3 | KAT | 16.11.2015 | súd jedlo

15. novembra 2015

Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

14. novembra 2015

Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou
a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem
a tebe nie je nemožná nijaká vec.

13. novembra 2015

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

12. novembra 2015

Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre,
takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Príslovia 27:19 | KAT | 12.11.2015 | život srdce

11. novembra 2015

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!
Marek 12:30 | KAT | 11.11.2015 | láska Boh sila

10. novembra 2015

A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

9. novembra 2015

Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku,
nezabúdaj na úbohých.

8. novembra 2015

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

7. novembra 2015

A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.

6. novembra 2015

Veď ku tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.

5. novembra 2015

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

4. novembra 2015

Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome,
a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov,
či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.

3. novembra 2015

Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.

2. novembra 2015

Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.

1. novembra 2015

Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.
Biblický verš dňa
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!