DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (December 2015)

31. decembra 2015

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!

30. decembra 2015

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Ján 14:6 | KAT | 30.12.2015 | pravda Otec život

29. decembra 2015

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

28. decembra 2015

Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Príslovia 31:30 | KAT | 28.12.2015 | úcta krása

27. decembra 2015

Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.

26. decembra 2015

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Ján 3:17 | KAT | 26.12.2015 | spása Ježiš súd

25. decembra 2015

Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

24. decembra 2015

Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.

23. decembra 2015

Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

22. decembra 2015

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

21. decembra 2015

Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.

20. decembra 2015

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

19. decembra 2015

Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“
Genezis 1:29 | KAT | 19.12.2015 | jedlo život

18. decembra 2015

Žalmy 27:4
O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.
Žalmy 27:4 | KAT | 18.12.2015 | láska Boh blízkosť

17. decembra 2015

S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

16. decembra 2015

A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.

15. decembra 2015

Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?

14. decembra 2015

Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.
Jakub 4:2 | KAT | 14.12.2015 | hriech túžby modlitba

13. decembra 2015

Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora;
či je mne nejaká vec nemožná?

12. decembra 2015

Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť
a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.

11. decembra 2015

Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Jakub 3:2 | KAT | 11.12.2015 | nevinný hovorenie telo

10. decembra 2015

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

9. decembra 2015

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

8. decembra 2015

A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

7. decembra 2015

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

6. decembra 2015

Slová z úst múdreho sú prívetivé,
(čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.

5. decembra 2015

Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.

4. decembra 2015

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

3. decembra 2015

Príslovia 10:19
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech,
a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.

2. decembra 2015

Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.

1. decembra 2015

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!