DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Január 2016)

>

31. januára 2016

Rimanom 12:16Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

30. januára 2016

Príslovia 11:4V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

29. januára 2016

1. Jánov 4:15Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.

28. januára 2016

Skutky 2:46-47Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

27. januára 2016

Žalm 71:23Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

26. januára 2016

Galaťanom 5:14Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

25. januára 2016

1. Korinťanom 7:2Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

24. januára 2016

Príslovia 3:27Neodopieraj dobrodenie núdznemu,
ak je to v tvojej moci urobiť.

23. januára 2016

Efezanom 5:1Napodobňujte Boha ako milované deti.

22. januára 2016

1. Petrov 4:1Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

21. januára 2016

Žalm 143:1Pane, vyslyš moju modlitbu,
pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

20. januára 2016

Rimanom 15:32Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.

19. januára 2016

Ján 11:40Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

18. januára 2016

Ámos 9:6On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
jej klenbu zasadil do zeme;
on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
Jahve je jeho meno.

17. januára 2016

Genezis 2:3I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

16. januára 2016

2. Korinťanom 9:10Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

15. januára 2016

Žalm 46:11Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

14. januára 2016

Lukáš 6:30Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

13. januára 2016

Ján 1:5A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

12. januára 2016

Žalm 44:4Veď nie svojím mečom získali krajinu,
nepomohlo im vlastné rameno,
ale tvoja pravica, tvoje rameno
a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

11. januára 2016

Lukáš 6:33Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

10. januára 2016

Rimanom 10:13Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

9. januára 2016

Kazateľ 11:5Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.

8. januára 2016

Ján 6:27Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.

7. januára 2016

Matúš 5:8Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

6. januára 2016

Príslovia 11:25Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne,
ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.

5. januára 2016

2. Petrov 3:8Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

4. januára 2016

Júdov 1:2Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

3. januára 2016

Žalm 145:17Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

2. januára 2016

Ján 13:34Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.

1. januára 2016

Galaťanom 6:8Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.

Biblický verš dňa

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Náhodný Biblický verš

Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.

Biblický verš dňa

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!