DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Január 2016)

31. januára 2016

Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

30. januára 2016

V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

29. januára 2016

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.

28. januára 2016

Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

27. januára 2016

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

26. januára 2016

Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

25. januára 2016

Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

24. januára 2016

Neodopieraj dobrodenie núdznemu,
ak je to v tvojej moci urobiť.

23. januára 2016

Napodobňujte Boha ako milované deti.

22. januára 2016

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.
1. Petrov 4:1 | KAT | 22.1.2016 | hriech utrpenie

21. januára 2016

Pane, vyslyš moju modlitbu,
pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

20. januára 2016

Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.

19. januára 2016

Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
Ján 11:40 | KAT | 19.1.2016 | viera Ježiš

18. januára 2016

On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
jej klenbu zasadil do zeme;
on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
Jahve je jeho meno.
Ámos 9:6 | KAT | 18.1.2016 | stvorenie Boh nebo

17. januára 2016

I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

16. januára 2016

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

15. januára 2016

Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
Žalmy 46:11 | KAT | 15.1.2016 | Boh pokoj

14. januára 2016

Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

13. januára 2016

A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Ján 1:5 | KAT | 13.1.2016 | zlo prekonanie

12. januára 2016

Veď nie svojím mečom získali krajinu,
nepomohlo im vlastné rameno,
ale tvoja pravica, tvoje rameno
a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

11. januára 2016

Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

10. januára 2016

Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

9. januára 2016

Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.

8. januára 2016

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.

7. januára 2016

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

6. januára 2016

Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne,
ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.

5. januára 2016

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

4. januára 2016

Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

3. januára 2016

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

2. januára 2016

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.

1. januára 2016

Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.
Biblický verš dňa
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!