DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Január 2016)

31. januára 2016

Rimanom 12:16
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

30. januára 2016

Príslovia 11:4
V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

29. januára 2016

1. Jánov 4:15
Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.

28. januára 2016

Skutky 2:46-47
Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

27. januára 2016

Žalmy 71:23
Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

26. januára 2016

Galaťanom 5:14
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

25. januára 2016

1. Korinťanom 7:2
Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

24. januára 2016

Príslovia 3:27
Neodopieraj dobrodenie núdznemu,
ak je to v tvojej moci urobiť.

23. januára 2016

Efezanom 5:1
Napodobňujte Boha ako milované deti.

22. januára 2016

1. Petrov 4:1
Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

21. januára 2016

Žalmy 143:1
Pane, vyslyš moju modlitbu,
pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

20. januára 2016

Rimanom 15:32
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.

19. januára 2016

Ján 11:40
Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

18. januára 2016

Ámos 9:6
On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
jej klenbu zasadil do zeme;
on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
Jahve je jeho meno.

17. januára 2016

Genezis 2:3
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

16. januára 2016

2. Korinťanom 9:10
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

15. januára 2016

Žalmy 46:11
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

14. januára 2016

Lukáš 6:30
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

13. januára 2016

Ján 1:5
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

12. januára 2016

Žalmy 44:4
Veď nie svojím mečom získali krajinu,
nepomohlo im vlastné rameno,
ale tvoja pravica, tvoje rameno
a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

11. januára 2016

Lukáš 6:33
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

10. januára 2016

Rimanom 10:13
Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

9. januára 2016

Kazateľ 11:5
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.

8. januára 2016

Ján 6:27
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.

7. januára 2016

Matúš 5:8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

6. januára 2016

Príslovia 11:25
Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne,
ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.

5. januára 2016

2. Petrov 3:8
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

4. januára 2016

Júdov 1:2
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

3. januára 2016

Žalmy 145:17
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

2. januára 2016

Ján 13:34
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.

1. januára 2016

Galaťanom 6:8
Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.
Biblický verš dňa
Žalmy 37:5-6
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies