DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Február 2016)

>

29. februára 2016

Žalm 32:8Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

28. februára 2016

Ján 1:12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

27. februára 2016

Matúš 22:37On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“

26. februára 2016

Žalm 3:4Ale ty, Pane, si môj ochranca,
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

25. februára 2016

Hebrejom 11:11Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.

24. februára 2016

Príslovia 20:3Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí,
(kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)

23. februára 2016

Žalm 119:111Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.

22. februára 2016

Rimanom 11:36Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

21. februára 2016

Galaťanom 1:10Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

20. februára 2016

Príslovia 11:2Príde pýcha, príde aj hanba,
múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.

19. februára 2016

Ján 14:2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!

18. februára 2016

Hebrejom 10:23Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.

17. februára 2016

Žalm 34:5Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

16. februára 2016

Matúš 24:42Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

15. februára 2016

Rimanom 12:14Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!

14. februára 2016

1. Jánov 4:16A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

13. februára 2016

Genezis 1:27A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

12. februára 2016

Marek 11:24Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.

11. februára 2016

Jób 19:25Som presvedčený, že môj Obranca žije
a posledný sa zdvihne zo zeme.

10. februára 2016

Galaťanom 5:16Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.

9. februára 2016

Ezechiel 20:19-20Ja som Pán, váš Boh, podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich! Zasväcujte moje soboty, nech sú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh.

8. februára 2016

Príslovia 10:18Statočné pery zakrývajú nenávisť,
ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.

7. februára 2016

Lukáš 12:32Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

6. februára 2016

Genezis 1:26Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

5. februára 2016

Príslovia 13:10Pýchou sa vyvoláva iba roztržka,
tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.

4. februára 2016

1. Jánov 4:10Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

3. februára 2016

1. Timotejovi 6:12Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

2. februára 2016

Žalm 13:6Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

1. februára 2016

Matúš 16:25Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho,
ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Náhodný Biblický verš

Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!