DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Máj 2015)

31. mája 2015

2. Solúnčanom 3:3
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

30. mája 2015

Hebrejom 13:8
Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

29. mája 2015

Príslovia 15:22
Vychodia nazmar plány, keď niet porady,
daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.

28. mája 2015

2. Timotejovi 1:7
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

27. mája 2015

1. Petrov 1:3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.

26. mája 2015

Žalmy 27:1
Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?

25. mája 2015

Lukáš 11:13
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

24. mája 2015

Skutky 2:1-2
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.
Skutky 2:1-2 | KAT | 24.5.2015 | Duch nebo turíce

23. mája 2015

Žalmy 119:105
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.

22. mája 2015

1. Jánov 5:13
Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

21. mája 2015

2. Korinťanom 4:18
Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

20. mája 2015

Žalmy 103:13
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

19. mája 2015

Izaiáš 55:8
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.

18. mája 2015

Rimanom 8:38-39
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

17. mája 2015

Príslovia 4:23
Veľmi stráž svoje srdce,
lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.

16. mája 2015

Žalmy 25:8-9
Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

15. mája 2015

Jakub 1:12
Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

14. mája 2015

Lukáš 24:50-51
Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

13. mája 2015

Žalmy 139:13-14
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.

12. mája 2015

Jakub 3:18
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

11. mája 2015

1. Solúnčanom 5:11
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

10. mája 2015

Žalmy 118:24
Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.

9. mája 2015

Filipanom 4:8
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!

8. mája 2015

1. Jánov 1:9
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

7. mája 2015

Žalmy 37:5-6
Pánovi zver svoje cesty
a jemu dôveruj, on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.

6. mája 2015

Matúš 6:26
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

5. mája 2015

1. Petrov 5:8
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

4. mája 2015

Žalmy 86:5
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

3. mája 2015

Micheáš 6:8
Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba:
iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.

2. mája 2015

Kolosanom 4:5-6
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

1. mája 2015

Žalmy 116:1-2
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,
lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
Biblický verš dňa
Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies