DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (November 2019)

>

30. novembra 2019

Ján 14:13A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.

29. novembra 2019

Exodus 20:17Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

28. novembra 2019

Kazateľ 3:12-13Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a dopriať si blaženosti vo svojom živote.
Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, je dar od Boha.

27. novembra 2019

Lukáš 11:13Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

26. novembra 2019

Matúš 5:17Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

25. novembra 2019

Príslovia 10:8Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.

24. novembra 2019

Matúš 3:8Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!

23. novembra 2019

Lukáš 19:10Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

22. novembra 2019

Žalm 139:13-14Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.

21. novembra 2019

Matúš 4:4On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

20. novembra 2019

1. Timotejovi 5:8Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

19. novembra 2019

Žalm 34:23Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

18. novembra 2019

Matúš 6:33Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

17. novembra 2019

Ján 7:38Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.

16. novembra 2019

Príslovia 3:1-2Syn môj, nezabudni moju náuku
a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.

15. novembra 2019

Efezanom 5:2A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

14. novembra 2019

1. Samuelova 2:2Nik nie je taký svätý ako Pán,
nie, okrem teba niet nikoho,
niet Skaly, ako je náš Boh.

13. novembra 2019

Žalm 15:2-3Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,
čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
čo nepodvádza svojím jazykom,
nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.

12. novembra 2019

1. Timotejovi 2:5Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš.

11. novembra 2019

1. Jánov 3:1Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

10. novembra 2019

Žalm 37:4Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

9. novembra 2019

Jakub 4:8Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.

8. novembra 2019

Rimanom 12:14Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!

7. novembra 2019

Príslovia 19:21V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.

6. novembra 2019

1. Timotejovi 4:12Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.

5. novembra 2019

Deuteronómium 4:29Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.

4. novembra 2019

Žalm 31:25Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

3. novembra 2019

Rimanom 12:2A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

2. novembra 2019

Marek 9:23Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“

1. novembra 2019

Príslovia 10:18Statočné pery zakrývajú nenávisť,
ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Náhodný Biblický verš

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!