DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (December 2019)

31. decembra 2019

Žalm 143:10Nauč ma plniť tvoju vôľu,
lebo ty si môj Boh;
na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

30. decembra 2019

1. Petrov 3:10-11Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

29. decembra 2019

Efezanom 3:20-21A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

28. decembra 2019

Žalm 80:20Pane, Bože zástupov,
obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

27. decembra 2019

Matúš 6:15Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

26. decembra 2019

1. Jánov 4:10Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

25. decembra 2019

Izaiáš 9:5Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

24. decembra 2019

Lukáš 2:14Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

23. decembra 2019

Lukáš 2:4-5Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

22. decembra 2019

Žalm 31:4Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

21. decembra 2019

2. Samuelova 7:22Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

20. decembra 2019

1. Jánov 2:23Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

19. decembra 2019

Príslovia 20:25Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť
a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.

18. decembra 2019

Efezanom 4:2So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

17. decembra 2019

Filipanom 1:21Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.

16. decembra 2019

Žalm 34:9Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

15. decembra 2019

1. Petrov 4:8A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

14. decembra 2019

Kolosanom 3:9-10Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.

13. decembra 2019

Príslovia 30:8Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa!
Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,
udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie.

12. decembra 2019

Skutky 22:16A teraz - čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!

11. decembra 2019

1. Petrov 3:15Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

10. decembra 2019

Žalm 37:5-6Pánovi zver svoje cesty
a jemu dôveruj, on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.

9. decembra 2019

Skutky 13:47Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«

8. decembra 2019

Hebrejom 4:12Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

7. decembra 2019

Žalm 145:18Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

6. decembra 2019

Rimanom 3:23-24Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

5. decembra 2019

1. Solúnčanom 3:12A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

4. decembra 2019

Príslovia 12:16Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu,
opatrný však tají svoju príkoru.

3. decembra 2019

1. Jánov 5:13Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

2. decembra 2019

Rimanom 15:2Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

1. decembra 2019

Žalm 91:4Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom.

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Náhodný Biblický verš

Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!