DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Október 2019)

>

31. októbra 2019

2. Korinťanom 9:11Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.

30. októbra 2019

Ján 8:36Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

29. októbra 2019

Žalm 37:23Pán upevňuje kroky človeka
a sprevádza ho na ceste.

28. októbra 2019

Ján 14:18Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

27. októbra 2019

Marek 8:36Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

26. októbra 2019

Žalm 16:11Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

25. októbra 2019

Matúš 6:12A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

24. októbra 2019

1. Kráľov 8:57Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!

23. októbra 2019

Žalm 118:6Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?

22. októbra 2019

Matúš 5:10Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

21. októbra 2019

2. Solúnčanom 3:16Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.

20. októbra 2019

Príslovia 14:5Pravdymilovný svedok neluže,
falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).

19. októbra 2019

Jakub 1:12Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

18. októbra 2019

Izaiáš 40:8Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.

17. októbra 2019

Príslovia 17:22Veselé srdce slúži na zdravie,
zronený duch však kosti vysúša.

16. októbra 2019

Rimanom 5:5A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

15. októbra 2019

Exodus 20:12Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

14. októbra 2019

Žalm 18:36-37Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.
Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.

13. októbra 2019

Rimanom 15:5Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.

12. októbra 2019

1. Korinťanom 2:9Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

11. októbra 2019

Kazateľ 4:12Veď dvaja vedia premôcť samého,
dvaja sa (skôr) postavia na odpor.
Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.

10. októbra 2019

Izaiáš 55:8Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.

9. októbra 2019

1. Korinťanom 10:13Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

8. októbra 2019

Príslovia 16:8Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom),
ako veľké dôchodky a nespravodlivo.

7. októbra 2019

Filipanom 2:5Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.

6. októbra 2019

Rimanom 8:38-39A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

5. októbra 2019

Žalm 27:14Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

4. októbra 2019

Zjavenie 5:13A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“

3. októbra 2019

2. Korinťanom 12:10Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

2. októbra 2019

Žalm 9:11Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

1. októbra 2019

Jakub 1:21Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

Náhodný Biblický verš

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde.
A nič vám nebude nemožné.“
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!