DailyVerses.net
<

Archív (September 2019)

>

30. septembra 2019

Kolosanom 4:5-6
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

29. septembra 2019

Príslovia 10:19
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech,
a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.

28. septembra 2019

1. Jánov 3:2-3
Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

27. septembra 2019

Rimanom 1:7b
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

26. septembra 2019

Žalmy 119:130
Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.

25. septembra 2019

Filemonovi 1:25
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

24. septembra 2019

1. Kroník 29:14
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

23. septembra 2019

Žalmy 25:6-7
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo,
ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti
a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.

22. septembra 2019

Efezanom 4:15
Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.

21. septembra 2019

1. Jánov 5:15
A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

20. septembra 2019

Príslovia 22:7
Boháč panuje nad chudobnými,
kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.

19. septembra 2019

Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“

18. septembra 2019

Galaťanom 6:7
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

17. septembra 2019

Žalmy 116:1-2
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,
lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.

16. septembra 2019

1. Solúnčanom 4:14
Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

15. septembra 2019

Hebrejom 3:4
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

14. septembra 2019

Žalmy 27:1
Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?

13. septembra 2019

Matúš 17:20
On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde.
A nič vám nebude nemožné.“

12. septembra 2019

2. Korinťanom 8:12
Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

11. septembra 2019

Príslovia 10:32
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé,
kým ústa bezbožných prevrátenosti.

10. septembra 2019

Marek 11:25
A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.

9. septembra 2019

Hebrejom 12:1
Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou.

8. septembra 2019

Žalmy 18:31
Božia cesta je čistá,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.

7. septembra 2019

Títovi 2:11-12
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

6. septembra 2019

Filipanom 4:13
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

5. septembra 2019

Príslovia 15:4
Lahodnosť jazyka je stromom života,
ale poraňuje dušu, keď je nerestný.

4. septembra 2019

Galaťanom 3:26-27
Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

3. septembra 2019

Deuteronómium 5:29
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!

2. septembra 2019

Žalmy 62:7
Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.

1. septembra 2019

Ján 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Komentárov
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!