DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (August 2019)

21. augusta 2019

Príslovia 4:23
Veľmi stráž svoje srdce,
lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.

20. augusta 2019

Jakub 4:12
Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?
Jakub 4:12 | KAT | 20.8.2019 | právo súd spása

19. augusta 2019

2. Korinťanom 4:18
Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

18. augusta 2019

Žalmy 16:8
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

17. augusta 2019

Matúš 6:26
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

16. augusta 2019

Marek 16:15
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

15. augusta 2019

Žalmy 103:17-18
No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

14. augusta 2019

Kolosanom 3:15
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

13. augusta 2019

Marek 16:16
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
Marek 16:16 | KAT | 13.8.2019 | viera spása krst

12. augusta 2019

Príslovia 18:10
Pánovo meno je pevnou vežou,
spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.

11. augusta 2019

Rimanom 14:8
Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.
Rimanom 14:8 | KAT | 11.8.2019 | smrť život

10. augusta 2019

Genezis 1:1-2
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

9. augusta 2019

Žalmy 119:105
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.

8. augusta 2019

Rimanom 14:1
Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

7. augusta 2019

Marek 10:52
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

6. augusta 2019

Žalmy 146:9
Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy,
ale hatí cesty hriešnikov.

5. augusta 2019

Ján 6:35
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Ján 6:35 | KAT | 5.8.2019 | viera jedlo život

4. augusta 2019

2. Solúnčanom 3:3
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

3. augusta 2019

Príslovia 9:10
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

2. augusta 2019

1. Petrov 2:21
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

1. augusta 2019

Galaťanom 5:22-23
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Biblický verš dňa
Príslovia 4:23
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!