DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (August 2019)

>

31. augusta 2019

1. Jánov 2:24Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi.

30. augusta 2019

Žalm 118:24Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.

29. augusta 2019

Deuteronómium 7:9A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.

28. augusta 2019

1. Korinťanom 13:13A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

27. augusta 2019

Žalm 8:5Čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

26. augusta 2019

Jakub 3:17Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.

25. augusta 2019

2. Korinťanom 5:7Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.

24. augusta 2019

Žalm 143:1Pane, vyslyš moju modlitbu,
pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

23. augusta 2019

Rimanom 8:15Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“

22. augusta 2019

2. Petrov 3:9Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

21. augusta 2019

Príslovia 4:23Veľmi stráž svoje srdce,
lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.

20. augusta 2019

Jakub 4:12Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?

19. augusta 2019

2. Korinťanom 4:18Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

18. augusta 2019

Žalm 16:8Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

17. augusta 2019

Matúš 6:26Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

16. augusta 2019

Marek 16:15A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

15. augusta 2019

Žalm 103:17-18No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

14. augusta 2019

Kolosanom 3:15A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

13. augusta 2019

Marek 16:16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

12. augusta 2019

Príslovia 18:10Pánovo meno je pevnou vežou,
spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.

11. augusta 2019

Rimanom 14:8Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.

10. augusta 2019

Genezis 1:1-2Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

9. augusta 2019

Žalm 119:105Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.

8. augusta 2019

Rimanom 14:1Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

7. augusta 2019

Marek 10:52A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

6. augusta 2019

Žalm 146:9Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy,
ale hatí cesty hriešnikov.

5. augusta 2019

Ján 6:35Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

4. augusta 2019

2. Solúnčanom 3:3Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

3. augusta 2019

Príslovia 9:10Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

2. augusta 2019

1. Petrov 2:21Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

1. augusta 2019

Galaťanom 5:22-23Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Náhodný Biblický verš

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!