DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Júl 2019)

23. júla 2019

Ján 14:12
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

22. júla 2019

Žalmy 82:3
Prisúďte právo bedárom a sirotám,
spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

21. júla 2019

1. Jánov 1:9
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

20. júla 2019

1. Solúnčanom 5:11
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

19. júla 2019

Žalmy 86:5
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

18. júla 2019

Hebrejom 13:5
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

17. júla 2019

2. Timotejovi 4:7-8
Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.

16. júla 2019

Príslovia 10:2
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

15. júla 2019

Lukáš 11:28
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

14. júla 2019

1. Korinťanom 15:58
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

13. júla 2019

Žalmy 27:4
O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

12. júla 2019

Matúš 24:42
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

11. júla 2019

Hebrejom 11:6
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

10. júla 2019

Príslovia 15:5
Blázon pohŕda otcovou disciplínou,
lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.

9. júla 2019

Matúš 6:19-20
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.

8. júla 2019

Jozue 1:9
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

7. júla 2019

Žalmy 119:114
Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.

6. júla 2019

3. Jánov 1:4
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

5. júla 2019

1. Timotejovi 3:16
A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti:
On sa zjavil v tele,
bol ospravedlnený v Duchu,
ukázal sa anjelom,
zvestovali ho národom,
na svete v neho uverili,
vzatý bol do slávy.

4. júla 2019

Príslovia 21:2
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.

3. júla 2019

Lukáš 8:50
Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“

2. júla 2019

1. Jánov 4:20
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

1. júla 2019

Žalmy 37:7
Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.
Biblický verš dňa
Ján 14:12
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!