DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archív (Jún 2019)

30. júna 2019

Hebrejom 4:16
Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

29. júna 2019

Kolosanom 3:14
Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

28. júna 2019

Žalmy 63:4-5
Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

27. júna 2019

Zjavenie 3:5
Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

26. júna 2019

1. Petrov 2:2
A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.

25. júna 2019

Príslovia 16:16
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato
a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.

24. júna 2019

Zjavenie 3:19
Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.

23. júna 2019

Matúš 7:1
Nesúďte, aby ste neboli súdení.

22. júna 2019

Žalmy 94:19
A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

21. júna 2019

Jozue 1:8
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

20. júna 2019

Rimanom 12:10
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.

19. júna 2019

Príslovia 11:3
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.

18. júna 2019

Jakub 1:3
Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

17. júna 2019

Ján 1:3
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

16. júna 2019

Žalmy 103:13
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

15. júna 2019

Deuteronómium 8:5
Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.

14. júna 2019

Filipanom 4:5
Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

13. júna 2019

Príslovia 13:20
Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich),
druhovi bláznov sa však plano povodí.

12. júna 2019

Rimanom 10:10
Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

11. júna 2019

Skutky 4:12
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

10. júna 2019

Príslovia 22:4
Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).

9. júna 2019

Skutky 2:1-2
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.

8. júna 2019

Matúš 19:14
Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

7. júna 2019

Žalmy 94:18
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

6. júna 2019

1. Jánov 4:12
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

5. júna 2019

Títovi 3:5
Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

4. júna 2019

Príslovia 21:3
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

3. júna 2019

Rimanom 13:8
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

2. júna 2019

1. Kroník 29:11
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

1. júna 2019

Žalmy 46:2
Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

Čítať viac

Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid