DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Jún 2019)

25. júna 2019

Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato
a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.

24. júna 2019

Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.

23. júna 2019

Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Matúš 7:1 | KAT | 23.6.2019 | právo súd

22. júna 2019

A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

21. júna 2019

Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

20. júna 2019

Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
Rimanom 12:10 | KAT | 20.6.2019 | láska blížny

19. júna 2019

Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.

18. júna 2019

Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

17. júna 2019

Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

16. júna 2019

Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

15. júna 2019

Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.

14. júna 2019

Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

13. júna 2019

Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich),
druhovi bláznov sa však plano povodí.

12. júna 2019

Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

11. júna 2019

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Skutky 4:12 | KAT | 11.6.2019 | spása Ježiš

10. júna 2019

Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).

9. júna 2019

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.
Skutky 2:1-2 | KAT | 9.6.2019 | Duch nebo turíce

8. júna 2019

Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

7. júna 2019

Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

6. júna 2019

Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

5. júna 2019

Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

4. júna 2019

Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

3. júna 2019

Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Rimanom 13:8 | KAT | 3.6.2019 | právo láska dlh

2. júna 2019

Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

1. júna 2019

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.
Biblický verš dňa
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!