DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Máj 2019)

27. mája 2019

Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

26. mája 2019

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

25. mája 2019

Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.

24. mája 2019

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

23. mája 2019

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

22. mája 2019

Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.

21. mája 2019

Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.

20. mája 2019

Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.

19. mája 2019

Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

18. mája 2019

Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.

17. mája 2019

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

16. mája 2019

„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.

15. mája 2019

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

14. mája 2019

Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán
a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
lebo Pán karhá toho, koho miluje,
ako otec syna, ktorého má rád.

13. mája 2019

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.

12. mája 2019

Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou.

11. mája 2019

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

10. mája 2019

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

9. mája 2019

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

8. mája 2019

Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

7. mája 2019

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.

6. mája 2019

On odplatí každému podľa jeho skutkov.

5. mája 2019

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

4. mája 2019

Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.

3. mája 2019

Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

2. mája 2019

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

1. mája 2019

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Biblický verš dňa
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!