DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Máj 2019)

31. mája 2019

Matúš 5:9
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.

30. mája 2019

Skutky 1:9
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.

29. mája 2019

Príslovia 3:7-8
Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.

28. mája 2019

Zjavenie 1:8
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

27. mája 2019

Jeremiáš 29:12
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

26. mája 2019

Žalmy 23:4
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

25. mája 2019

Deuteronómium 5:33
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.

24. mája 2019

Kolosanom 3:13
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

23. mája 2019

Žalmy 71:8
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

22. mája 2019

2. Korinťanom 7:1
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.

21. mája 2019

Izaiáš 41:10
Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.

20. mája 2019

Žalmy 128:1
Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.

19. mája 2019

2. Solúnčanom 1:3
Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

18. mája 2019

Izaiáš 43:2
Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.

17. mája 2019

Žalmy 133:1
Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

16. mája 2019

1. Korinťanom 10:23
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.

15. mája 2019

Ján 15:13
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

14. mája 2019

Príslovia 3:11-12
Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán
a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
lebo Pán karhá toho, koho miluje,
ako otec syna, ktorého má rád.

13. mája 2019

1. Korinťanom 10:31
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.

12. mája 2019

Izaiáš 49:15-16
Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou.

11. mája 2019

Žalmy 34:18-19
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

10. mája 2019

Matúš 24:35
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

9. mája 2019

2. Korinťanom 1:3-4
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

8. mája 2019

Žalmy 37:21
Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

7. mája 2019

2. Korinťanom 9:8
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.

6. mája 2019

Rimanom 2:6
On odplatí každému podľa jeho skutkov.

5. mája 2019

Žalmy 121:7-8
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

4. mája 2019

2. Kroník 30:9b
Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.

3. mája 2019

Ján 4:24
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

2. mája 2019

Žalmy 32:5
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.“

1. mája 2019

Galaťanom 2:20
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Biblický verš dňa
1. Petrov 5:7
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies