DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archív (Apríl 2019)

30. apríla 2019

1. Korinťanom 13:2
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

29. apríla 2019

Žalmy 139:23-24
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.

28. apríla 2019

Matúš 4:17
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

27. apríla 2019

1. Jánov 5:14
A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.

26. apríla 2019

Príslovia 17:9
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať),
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

25. apríla 2019

1. Petrov 3:7
Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

24. apríla 2019

1. Jánov 4:11
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

23. apríla 2019

Žalmy 71:23
Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

22. apríla 2019

1. Korinťanom 15:3-4
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

21. apríla 2019

Lukáš 24:6-7
Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«

20. apríla 2019

Žalmy 138:8
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

19. apríla 2019

Izaiáš 53:5
On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

18. apríla 2019

Jakub 5:16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

17. apríla 2019

Príslovia 16:28
Prevrátený človek seje rozbroje
a pletkár rozlučuje priateľov.

16. apríla 2019

1. Solúnčanom 5:24
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

15. apríla 2019

Izaiáš 26:3
(Ľud) má myseľ pevnú,
zachoval si mu mier,
mier, veď dúfa v teba.

14. apríla 2019

Žalmy 118:25-26
Pane, spas ma;
Pane, daj mi úspech.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Požehnávame vás z domu Pánovho.

13. apríla 2019

Matúš 10:28
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

12. apríla 2019

Efezanom 3:16-17
Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

11. apríla 2019

Príslovia 10:9
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne,
čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.

10. apríla 2019

Ezechiel 18:32
Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve,
preto sa obráťte a budete žiť.

9. apríla 2019

Jeremiáš 29:11
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

8. apríla 2019

Žalmy 20:5
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.

7. apríla 2019

Efezanom 4:26-27
Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

6. apríla 2019

Kolosanom 3:12
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

5. apríla 2019

Žalmy 34:16
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

4. apríla 2019

1. Korinťanom 15:22
Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.

3. apríla 2019

Efezanom 4:32
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

2. apríla 2019

Žalmy 59:17
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

1. apríla 2019

Matúš 19:21
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Čítať viac

Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid