DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Apríl 2019)

30. apríla 2019

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

29. apríla 2019

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.

28. apríla 2019

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

27. apríla 2019

A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.

26. apríla 2019

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať),
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

25. apríla 2019

Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

24. apríla 2019

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

23. apríla 2019

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

22. apríla 2019

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

21. apríla 2019

Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«

20. apríla 2019

Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

19. apríla 2019

On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

18. apríla 2019

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

17. apríla 2019

Prevrátený človek seje rozbroje
a pletkár rozlučuje priateľov.

16. apríla 2019

Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

15. apríla 2019

(Ľud) má myseľ pevnú,
zachoval si mu mier,
mier, veď dúfa v teba.

14. apríla 2019

Pane, spas ma;
Pane, daj mi úspech.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Požehnávame vás z domu Pánovho.

13. apríla 2019

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
Matúš 10:28 | KAT | 13.4.2019 | strach duša telo

12. apríla 2019

Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

11. apríla 2019

Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne,
čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.

10. apríla 2019

Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve,
preto sa obráťte a budete žiť.

9. apríla 2019

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

8. apríla 2019

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.

7. apríla 2019

Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

6. apríla 2019

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

5. apríla 2019

Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

4. apríla 2019

Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.

3. apríla 2019

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

2. apríla 2019

Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

1. apríla 2019

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Biblický verš dňa
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!