DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Marec 2019)

31. marca 2019

V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

30. marca 2019

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Žalmy 127:1 | KAT | 30.3.2019 | Boh závislosť

29. marca 2019

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

28. marca 2019

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

27. marca 2019

Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

26. marca 2019

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

25. marca 2019

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

24. marca 2019

Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

23. marca 2019

Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.

22. marca 2019

Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!

21. marca 2019

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

20. marca 2019

Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

19. marca 2019

Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.

18. marca 2019

Navykaj chlapca na životnú dráhu,
ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

17. marca 2019

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

16. marca 2019

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

15. marca 2019

Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.
Žalmy 124:8 | KAT | 15.3.2019 | stvorenie Boh nebo

14. marca 2019

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

13. marca 2019

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

12. marca 2019

Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

11. marca 2019

Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

10. marca 2019

Tí však, čo dúfajú v Pána,
dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly,
utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.

9. marca 2019

Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Žalmy 73:25 | KAT | 9.3.2019 | dôvera Boh nebo

8. marca 2019

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

7. marca 2019

Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie.

6. marca 2019

Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž,
čo nevie svojho ducha držať na uzde.

5. marca 2019

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

4. marca 2019

Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.

3. marca 2019

Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

2. marca 2019

Teraz však - hovorí Pán
- obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom.

1. marca 2019

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Biblický verš dňa
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!