DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Marec 2019)

>

31. marca 2019

Rimanom 12:12V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

30. marca 2019

Žalm 127:1Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.

29. marca 2019

Matúš 6:21Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

28. marca 2019

Lukáš 6:45Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

27. marca 2019

Príslovia 31:9Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

26. marca 2019

Kolosanom 3:16Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

25. marca 2019

Matúš 6:3-4Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

24. marca 2019

Žalm 34:15Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

23. marca 2019

Jób 6:14Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.

22. marca 2019

Rimanom 12:15Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!

21. marca 2019

Žalm 145:3Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

20. marca 2019

Efezanom 6:10Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

19. marca 2019

Náreky 3:22-23Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.

18. marca 2019

Príslovia 22:6Navykaj chlapca na životnú dráhu,
ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

17. marca 2019

Rimanom 8:35Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

16. marca 2019

1. Korinťanom 6:9-10Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

15. marca 2019

Žalm 124:8Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.

14. marca 2019

Rimanom 10:9Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

13. marca 2019

1. Korinťanom 1:10Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

12. marca 2019

Príslovia 12:25Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

11. marca 2019

Galaťanom 5:1Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

10. marca 2019

Izaiáš 40:31Tí však, čo dúfajú v Pána,
dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly,
utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.

9. marca 2019

Žalm 73:25Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.

8. marca 2019

Lukáš 6:27-28Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

7. marca 2019

1. Jánov 3:4Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie.

6. marca 2019

Príslovia 25:28Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž,
čo nevie svojho ducha držať na uzde.

5. marca 2019

Kolosanom 3:2Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

4. marca 2019

2. Kroník 15:2bPán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.

3. marca 2019

Žalm 67:8Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

2. marca 2019

Joel 2:12Teraz však - hovorí Pán -
obráťte sa ku mne celým svojím srdcom,
pôstom i plačom a nárekom.

1. marca 2019

Matúš 11:28Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Biblický verš dňa

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!