DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Február 2019)

28. februára 2019

Príslovia 18:2
Umnosť sa nepozdáva bláznovi,
len vyjavenie svojich myšlienok.

27. februára 2019

Matúš 7:12
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
Lebo to je Zákon i Proroci.

26. februára 2019

Jakub 1:19
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

25. februára 2019

Žalmy 25:5
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.

24. februára 2019

Exodus 20:23
Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte!

23. februára 2019

2. Timotejovi 1:9
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.

22. februára 2019

Žalmy 56:4
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.

21. februára 2019

1. Jánov 3:18
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

20. februára 2019

Izaiáš 43:4
Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba
a národy za tvoj život.

19. februára 2019

Žalmy 18:32
Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?

18. februára 2019

Deuteronómium 6:6-7
A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

17. februára 2019

Rimanom 15:13
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

16. februára 2019

Žalmy 23:6
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

15. februára 2019

1. Korinťanom 6:12
„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

14. februára 2019

Galaťanom 5:14
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

13. februára 2019

Príslovia 12:24
Ruka robotných (ľudí) bude vládnuť,
robotovať však bude (ruka) lenivá.

12. februára 2019

Rimanom 14:13
Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

11. februára 2019

Jeremiáš 33:3
Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

10. februára 2019

Žalmy 38:10
Pane, ty poznáš každú moju túžbu;
ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.

9. februára 2019

Matúš 26:41
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

8. februára 2019

Skutky 2:21
A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

7. februára 2019

Príslovia 4:7
Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť
a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!

6. februára 2019

Filipanom 2:3
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.

5. februára 2019

Galaťanom 6:9
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.

4. februára 2019

Žalmy 107:9
Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.

3. februára 2019

Deuteronómium 8:3
Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.

2. februára 2019

Filipanom 2:14-16a
Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.

1. februára 2019

Žalmy 62:3
Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Biblický verš dňa
1. Petrov 1:3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!