DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Január 2019)

31. januára 2019

Matúš 5:4
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

30. januára 2019

Jakub 1:6
Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

29. januára 2019

Príslovia 11:9
Pokrytec ničí ústami svojho blížneho,
spravodlivých však vyslobodí poznanie.

28. januára 2019

Náhum 1:7
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

27. januára 2019

Marek 9:35
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

26. januára 2019

Žalmy 118:8
Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.

25. januára 2019

1. Samuelova 16:7
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“

24. januára 2019

1. Jánov 4:19
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

23. januára 2019

Príslovia 23:5
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet.
Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.

22. januára 2019

2. Petrov 1:5-7
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.

21. januára 2019

Exodus 23:25
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.

20. januára 2019

Žalmy 119:165
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.

19. januára 2019

1. Petrov 1:15-16
Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

18. januára 2019

Izaiáš 25:1
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!

17. januára 2019

Príslovia 18:24
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu,
niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

16. januára 2019

1. Jánov 2:15
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

15. januára 2019

Ján 12:26
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

14. januára 2019

Žalmy 9:2
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

13. januára 2019

1. Korinťanom 10:24
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.

12. januára 2019

1. Timotejovi 1:17
Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

11. januára 2019

Príslovia 8:13
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.

10. januára 2019

2. Korinťanom 4:17
Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.

9. januára 2019

Hebrejom 13:6
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“

8. januára 2019

Žalmy 34:20
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

7. januára 2019

1. Korinťanom 13:4-5
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.

6. januára 2019

Deuteronómium 4:40
Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.

5. januára 2019

Žalmy 103:8
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

4. januára 2019

1. Solúnčanom 5:16-18
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

3. januára 2019

Matúš 5:11
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.

2. januára 2019

Príslovia 15:1
Vľúdna odpoveď krotí hnev,
urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

1. januára 2019

1. Solúnčanom 5:21-22
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Biblický verš dňa
Jakub 3:16
Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!