DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Január 2019)

31. januára 2019

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

30. januára 2019

Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

29. januára 2019

Pokrytec ničí ústami svojho blížneho,
spravodlivých však vyslobodí poznanie.

28. januára 2019

Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

27. januára 2019

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

26. januára 2019

Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.

25. januára 2019

Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“

24. januára 2019

My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
1. Jánov 4:19 | KAT | 24.1.2019 | láska Boh

23. januára 2019

Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet.
Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.

22. januára 2019

A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.

21. januára 2019

Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.

20. januára 2019

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.
Žalmy 119:165 | KAT | 20.1.2019 | právo pokoj

19. januára 2019

Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

18. januára 2019

Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!

17. januára 2019

Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu,
niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

16. januára 2019

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

15. januára 2019

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

14. januára 2019

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

13. januára 2019

Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.

12. januára 2019

Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

11. januára 2019

Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.

10. januára 2019

Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.

9. januára 2019

Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“

8. januára 2019

Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

7. januára 2019

1. Korinťanom 13:4-5
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.

6. januára 2019

Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.

5. januára 2019

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

4. januára 2019

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

3. januára 2019

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.

2. januára 2019

Vľúdna odpoveď krotí hnev,
urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

1. januára 2019

Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!