DailyVerses.net
<

Archív (December 2018)

>

31. decembra 2018

Efezanom 5:3
Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

30. decembra 2018

Žalmy 28:7
Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.

29. decembra 2018

Jakub 4:10
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

28. decembra 2018

Filipanom 2:9-10
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.

27. decembra 2018

Kazateľ 11:5
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.

26. decembra 2018

Izaiáš 60:1
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

25. decembra 2018

Lukáš 2:10
Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“

24. decembra 2018

Príslovia 23:24
Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.

23. decembra 2018

Rimanom 10:17
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

22. decembra 2018

Filipanom 4:6-7
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

21. decembra 2018

Príslovia 3:9
Cti Pána svojím majetkom
a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.

20. decembra 2018

Skutky 16:31
Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

19. decembra 2018

Jakub 3:10
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.

18. decembra 2018

Príslovia 3:3-4
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

17. decembra 2018

1. Korinťanom 6:19-20
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

16. decembra 2018

Skutky 26:22-23
Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom.

15. decembra 2018

Žalmy 119:133
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

14. decembra 2018

Jakub 4:4
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

13. decembra 2018

Matúš 11:29-30
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

12. decembra 2018

Príslovia 1:23
Pripusťte si k srdcu moje napomínanie!
Ja vylejem na vás svojho ducha,
oznámim vám svoje zásady!

11. decembra 2018

Rimanom 16:17
Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.

10. decembra 2018

Efezanom 5:15-16
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

9. decembra 2018

Žalmy 115:1
Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

8. decembra 2018

Jakub 4:7
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.

7. decembra 2018

Rimanom 1:16
Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

6. decembra 2018

Príslovia 31:8
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

5. decembra 2018

Hebrejom 11:1
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.

4. decembra 2018

Matúš 20:26-27
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

3. decembra 2018

Príslovia 6:20
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!

2. decembra 2018

Izaiáš 61:10
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

1. decembra 2018

Matúš 16:26
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Komentárov
Biblický verš dňa
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android