DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (December 2018)

31. decembra 2018

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

30. decembra 2018

Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.

29. decembra 2018

Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Jakub 4:10 | KAT | 29.12.2018 | Boh pokora odmena

28. decembra 2018

Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.

27. decembra 2018

Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.
Kazateľ 11:5 | KAT | 27.12.2018 | Boh porozumenie

26. decembra 2018

Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Izaiáš 60:1 | KAT | 26.12.2018 | cenný Boh krása

25. decembra 2018

Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“

24. decembra 2018

Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.

23. decembra 2018

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

22. decembra 2018

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

21. decembra 2018

Cti Pána svojím majetkom
a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.

20. decembra 2018

Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
Skutky 16:31 | KAT | 20.12.2018 | viera spása rodina

19. decembra 2018

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.

18. decembra 2018

Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

17. decembra 2018

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

16. decembra 2018

Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom.

15. decembra 2018

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

14. decembra 2018

Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Jakub 4:4 | KAT | 14.12.2018 | hriech Boh priateľstvo

13. decembra 2018

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

12. decembra 2018

Pripusťte si k srdcu moje napomínanie!
Ja vylejem na vás svojho ducha,
oznámim vám svoje zásady!

11. decembra 2018

Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.

10. decembra 2018

Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

9. decembra 2018

Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

8. decembra 2018

Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.

7. decembra 2018

Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

6. decembra 2018

Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

5. decembra 2018

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.

4. decembra 2018

Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

3. decembra 2018

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!

2. decembra 2018

S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

1. decembra 2018

Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Biblický verš dňa
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!