DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (December 2018)

31. decembra 2018

Efezanom 5:3Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

30. decembra 2018

Žalm 28:7Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.

29. decembra 2018

Jakub 4:10Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

28. decembra 2018

Filipanom 2:9-10Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.

27. decembra 2018

Kazateľ 11:5Ako nevieš, ktorou cestou potiahne vietor, ako nevieš, ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.

26. decembra 2018

Izaiáš 60:1Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

25. decembra 2018

Lukáš 2:10Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“

24. decembra 2018

Príslovia 23:24Radosťou plesá otec spravodlivého,
a rodič syna múdreho sa kochá v ňom.

23. decembra 2018

Rimanom 10:17Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

22. decembra 2018

Filipanom 4:6-7O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

21. decembra 2018

Príslovia 3:9Cti Pána svojím majetkom
a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.

20. decembra 2018

Skutky 16:31Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

19. decembra 2018

Jakub 3:10Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.

18. decembra 2018

Príslovia 3:3-4Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú!
Priviaž si moje prikázania na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

17. decembra 2018

1. Korinťanom 6:19-20A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

16. decembra 2018

Skutky 26:22-23Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom.

15. decembra 2018

Žalm 119:133Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

14. decembra 2018

Jakub 4:4Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

13. decembra 2018

Matúš 11:29-30Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

12. decembra 2018

Príslovia 1:23Pripusťte si k srdcu moje napomínanie!
Ja vylejem na vás svojho ducha,
oznámim vám svoje zásady!

11. decembra 2018

Rimanom 16:17Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.

10. decembra 2018

Efezanom 5:15-16Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

9. decembra 2018

Žalm 115:1Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

8. decembra 2018

Jakub 4:7Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.

7. decembra 2018

Rimanom 1:16Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

6. decembra 2018

Príslovia 31:8Otváraj svoje ústa za zmĺknutého
v pravote všetkých ponechaných na seba!

5. decembra 2018

Hebrejom 11:1Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.

4. decembra 2018

Matúš 20:26-27Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

3. decembra 2018

Príslovia 6:20Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!

2. decembra 2018

Izaiáš 61:10S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

1. decembra 2018

Matúš 16:26Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Biblický verš dňa

Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!