DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archív (November 2018)

30. novembra 2018

Žalmy 32:7
Ty si moje útočište,
ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.

29. novembra 2018

1. Petrov 2:24
Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

28. novembra 2018

Rimanom 14:3
Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.

27. novembra 2018

Príslovia 14:29
Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.

26. novembra 2018

Efezanom 6:11
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

25. novembra 2018

Levitikus 26:3-4
Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie.

24. novembra 2018

Žalmy 25:8-9
Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

23. novembra 2018

1. Timotejovi 6:7-8
Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

22. novembra 2018

Jeremiáš 17:7-8
Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou.
Je ako strom, zasadený pri vode,
čo si vystiera k potoku korene,
nebojí sa, keď prichádza horúčosť,
lístie mu ostáva zelené.
V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.

21. novembra 2018

Príslovia 21:21
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo,
nachádza život, (statočnosť) a česť.

20. novembra 2018

Efezanom 6:12
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

19. novembra 2018

Deuteronómium 6:17
Náležite zachovávajte rozkazy, nariadenia a zákony Pána, svojho Boha, ktoré ti dal.

18. novembra 2018

Príslovia 1:7
Základom poznania je bázeň pred Pánom,
(len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.

17. novembra 2018

1. Timotejovi 6:12
Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

16. novembra 2018

1. Jánov 5:4
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

15. novembra 2018

Príslovia 29:25
Strach z ľudí kladie nástrahu,
ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.

14. novembra 2018

Rimanom 8:26
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

13. novembra 2018

Numeri 15:39
Kystky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na Pánove príkazy, že ich máte plniť, aby ste nenasledovali žiadosti svojho srdca a svojich očí, ktoré by vás viedli.

12. novembra 2018

Žalmy 30:6
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.

11. novembra 2018

1. Jánov 4:7
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

10. novembra 2018

Matúš 6:14
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.

9. novembra 2018

Príslovia 18:21
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka
a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.

8. novembra 2018

Deuteronómium 4:13
A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali - svojich desať príkazov a napísal ich na dve kamenné tabule.

7. novembra 2018

Efezanom 2:10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

6. novembra 2018

Príslovia 28:13
Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle,
kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.

5. novembra 2018

Rimanom 2:1
A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.

4. novembra 2018

2. Korinťanom 6:10
Akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

3. novembra 2018

Príslovia 15:33
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.

2. novembra 2018

Hebrejom 13:1-2
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.

1. novembra 2018

Deuteronómium 5:11
Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

Čítať viac

Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid