DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Október 2018)

31. októbra 2018

Príslovia 27:17
Železo brúsia železom
a človek šľachtí výzor svojho blížneho.

30. októbra 2018

Jakub 5:14-15
Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

29. októbra 2018

Levitikus 22:31
Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich! Ja som Pán!

28. októbra 2018

Žalmy 37:3
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

27. októbra 2018

Ján 15:16
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

26. októbra 2018

Matúš 4:19
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“

25. októbra 2018

Príslovia 21:26
Celý deň modliká a modliká;
spravodlivý však rozdáva a neskrblí.

24. októbra 2018

Marek 12:31
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.

23. októbra 2018

Deuteronómium 4:2
K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám!

22. októbra 2018

Žalmy 119:111
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.

21. októbra 2018

1. Korinťanom 7:2
Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

20. októbra 2018

Filipanom 4:23
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

19. októbra 2018

Príslovia 13:3
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.

18. októbra 2018

Jakub 1:9-10
Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy.

17. októbra 2018

Matúš 10:38
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

16. októbra 2018

Pieseň 4:7
Celá si krásna, priateľka moja,
a škvrny na tebe niet.

15. októbra 2018

Deuteronómium 31:8
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!

14. októbra 2018

Matúš 25:21
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

13. októbra 2018

Žalmy 54:6
Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.

12. októbra 2018

Efezanom 1:17
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

11. októbra 2018

Izaiáš 40:29
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

10. októbra 2018

Žalmy 119:30
Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.

9. októbra 2018

Matúš 6:25
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

8. októbra 2018

Exodus 24:12
A Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam! Dám ti dve kamenné tabule: zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil!“

7. októbra 2018

Príslovia 16:20
Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť,
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.

6. októbra 2018

Galaťanom 6:10
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

5. októbra 2018

Matúš 22:39
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

4. októbra 2018

Príslovia 3:5-6
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

3. októbra 2018

Matúš 7:3
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?

2. októbra 2018

Genezis 26:4-5
»Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.« To preto, že Abrahám počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony.

1. októbra 2018

Príslovia 10:17
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Biblický verš dňa
Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!