DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Október 2018)

31. októbra 2018

Železo brúsia železom
a človek šľachtí výzor svojho blížneho.

30. októbra 2018

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

29. októbra 2018

Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich! Ja som Pán!

28. októbra 2018

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

27. októbra 2018

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

26. októbra 2018

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“

25. októbra 2018

Celý deň modliká a modliká;
spravodlivý však rozdáva a neskrblí.

24. októbra 2018

Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.

23. októbra 2018

K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám!

22. októbra 2018

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.

21. októbra 2018

Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

20. októbra 2018

Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

19. októbra 2018

Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.

18. októbra 2018

Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy.

17. októbra 2018

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

16. októbra 2018

Celá si krásna, priateľka moja,
a škvrny na tebe niet.
Pieseň 4:7 | KAT | 16.10.2018 | krása vzťah svadba

15. októbra 2018

Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!

14. októbra 2018

Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

13. októbra 2018

Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.

12. októbra 2018

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

11. októbra 2018

On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

10. októbra 2018

Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.
Žalmy 119:30 | KAT | 10.10.2018 | viera právo pravda

9. októbra 2018

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

8. októbra 2018

A Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam! Dám ti dve kamenné tabule: zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil!“

7. októbra 2018

Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť,
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.

6. októbra 2018

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

5. októbra 2018

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

4. októbra 2018

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

3. októbra 2018

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?
Matúš 7:3 | KAT | 3.10.2018 | hriech súd

2. októbra 2018

»Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.« To preto, že Abrahám počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony.

1. októbra 2018

Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!