DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2018)

30. septembra 2018

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

29. septembra 2018

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

28. septembra 2018

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

27. septembra 2018

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

26. septembra 2018

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

25. septembra 2018

Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.

24. septembra 2018

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.

23. septembra 2018

Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

22. septembra 2018

Plást medom pretekajúci sú slová láskavé,
sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

21. septembra 2018

Koho Pán tu kára, blažený je.
Trestom Všemocného nepohŕdaj!

20. septembra 2018

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

19. septembra 2018

Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.

18. septembra 2018

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.

17. septembra 2018

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

16. septembra 2018

Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas
- oj, akéže je dobré!

15. septembra 2018

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

14. septembra 2018

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

13. septembra 2018

Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

12. septembra 2018

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

11. septembra 2018

Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.

10. septembra 2018

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

9. septembra 2018

Napodobňujte Boha ako milované deti.

8. septembra 2018

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.

7. septembra 2018

Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

6. septembra 2018

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

5. septembra 2018

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

4. septembra 2018

Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.

3. septembra 2018

A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

2. septembra 2018

A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

1. septembra 2018

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Biblický verš dňa
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!