DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2018)

30. septembra 2018

Hebrejom 10:24-25
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

29. septembra 2018

Ján 15:11
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

28. septembra 2018

Žalmy 31:20
Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

27. septembra 2018

Matúš 21:22
A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

26. septembra 2018

Skutky 2:38
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“

25. septembra 2018

Príslovia 16:3
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.

24. septembra 2018

Rimanom 5:3-4
A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.

23. septembra 2018

2. Korinťanom 13:13
Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

22. septembra 2018

Príslovia 16:24
Plást medom pretekajúci sú slová láskavé,
sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

21. septembra 2018

Jób 5:17
Koho Pán tu kára, blažený je.
Trestom Všemocného nepohŕdaj!

20. septembra 2018

Matúš 19:26
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

19. septembra 2018

Príslovia 27:10
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.

18. septembra 2018

Skutky 3:19
Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.

17. septembra 2018

Lukáš 6:38
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

16. septembra 2018

Príslovia 15:23
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas
- oj, akéže je dobré!

15. septembra 2018

1. Jánov 1:6
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

14. septembra 2018

Jeremiáš 29:13
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

13. septembra 2018

Žalmy 73:26
Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

12. septembra 2018

Skutky 16:25
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

11. septembra 2018

Rimanom 1:11-12
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.

10. septembra 2018

Žalmy 121:1-2
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

9. septembra 2018

Efezanom 5:1
Napodobňujte Boha ako milované deti.

8. septembra 2018

Matúš 20:28
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.

7. septembra 2018

Žalmy 143:6
Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

6. septembra 2018

Galaťanom 5:25
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

5. septembra 2018

Jakub 3:13
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

4. septembra 2018

Príslovia 31:10
Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.

3. septembra 2018

Efezanom 4:30
A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

2. septembra 2018

Rimanom 8:18
A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

1. septembra 2018

Žalmy 121:3
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Biblický verš dňa
Efezanom 5:2
A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies