DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

September 2018

30. septembra 2018

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

29. septembra 2018

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

28. septembra 2018

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

27. septembra 2018

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

26. septembra 2018

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

25. septembra 2018

Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.

24. septembra 2018

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.

23. septembra 2018

Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

22. septembra 2018

Plást medom pretekajúci sú slová láskavé,
sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

21. septembra 2018

Koho Pán tu kára, blažený je.
Trestom Všemocného nepohŕdaj!

20. septembra 2018

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

19. septembra 2018

Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.

18. septembra 2018

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.

17. septembra 2018

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

16. septembra 2018

Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas
- oj, akéže je dobré!

15. septembra 2018

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

14. septembra 2018

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

13. septembra 2018

Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

12. septembra 2018

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

11. septembra 2018

Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.

10. septembra 2018

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

9. septembra 2018

Napodobňujte Boha ako milované deti.

8. septembra 2018

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.

7. septembra 2018

Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

6. septembra 2018

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

5. septembra 2018

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

4. septembra 2018

Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.

3. septembra 2018

A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

2. septembra 2018

A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

1. septembra 2018

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Biblický verš dňa
Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!