DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (August 2018)

31. augusta 2018

Skutky 10:34-35
Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“

30. augusta 2018

1. Korinťanom 3:18
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.

29. augusta 2018

Kazateľ 5:9
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

28. augusta 2018

Rimanom 8:14
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

27. augusta 2018

Skutky 19:5-6
Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.

26. augusta 2018

Žalmy 143:8
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
veď svoju dušu dvíham ku tebe.

25. augusta 2018

Filipanom 4:19
Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.

24. augusta 2018

1. Petrov 2:9
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

23. augusta 2018

Príslovia 12:1
Ten, kto rád znáša, keď ho napomínajú, má rád vedomosť,
kto však neľúbi, keď sa mu vyčíta, je hlupák.

22. augusta 2018

1. Timotejovi 6:11
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.

21. augusta 2018

1. Korinťanom 15:57
Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

20. augusta 2018

Príslovia 27:12
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa,
neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).

19. augusta 2018

Ján 8:31-32
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

18. augusta 2018

Rimanom 6:15
Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!

17. augusta 2018

Žalmy 27:13
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

16. augusta 2018

Marek 10:45
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

15. augusta 2018

Rimanom 12:18
Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.

14. augusta 2018

Príslovia 18:12
Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského,
pred slávou je však pokora.

13. augusta 2018

Matúš 7:7
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

12. augusta 2018

1. Korinťanom 1:28-29
Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

11. augusta 2018

Žalmy 105:1
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

10. augusta 2018

Zachariáš 10:6
Mocným urobím Júdov dom a dom Jozefov zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil, budú, akoby som ich nebol zavrhol, lebo ja, Pán, som ich Boh a vyslyším ich.

9. augusta 2018

Matúš 5:29
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

8. augusta 2018

Príslovia 10:12
Nenávisť vyvoláva rozbroje,
láska však ututláva všetky priestupky.

7. augusta 2018

Izaiáš 41:13
Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham.“

6. augusta 2018

Ján 14:23
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

5. augusta 2018

Žalmy 139:7-8
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
Žalmy 139:7-8 | KAT | 5.8.2018 | Duch nebo smrť

4. augusta 2018

Kolosanom 3:5
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

3. augusta 2018

Matúš 18:20
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

2. augusta 2018

Žalmy 23:1-2
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

1. augusta 2018

Numeri 6:24-26
»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«
Biblický verš dňa
Ján 7:38
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies