DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Júl 2018)

>

31. júla 2018

1. Korinťanom 15:34Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.

30. júla 2018

Príslovia 29:11Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

29. júla 2018

2. Timotejovi 2:15Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

28. júla 2018

Hebrejom 11:11Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.

27. júla 2018

Žalm 18:7V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

26. júla 2018

Skutky 20:24Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.

25. júla 2018

Filipanom 4:9Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

24. júla 2018

Príslovia 19:22Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.

23. júla 2018

Matúš 13:22U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

22. júla 2018

Micheáš 7:18Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

21. júla 2018

Príslovia 18:16Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.

20. júla 2018

1. Korinťanom 15:33Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“

19. júla 2018

1. Jánov 4:1Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

18. júla 2018

Žalm 119:9Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

17. júla 2018

1. Korinťanom 16:13Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

16. júla 2018

Hebrejom 9:14O čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

15. júla 2018

Príslovia 16:32Lepšie je byť trpezlivý ako silák,
(lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.

14. júla 2018

1. Jánov 4:18V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

13. júla 2018

1. Korinťanom 3:16Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?

12. júla 2018

Žalm 139:4Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

11. júla 2018

Lukáš 18:27On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

10. júla 2018

Deuteronómium 28:1Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

9. júla 2018

Žalm 33:22Tvoje milosrdenstvo, Pane,
nech je nad nami, ako dúfame v teba.

8. júla 2018

Matúš 5:6Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

7. júla 2018

Kolosanom 2:2Aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista.

6. júla 2018

Kazateľ 5:17Ale hľa, čo som uznal za dobré a čo je (v živote ozaj) pekné: Ak si môže človek zajedať a popíjať a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, ktorou sa trápil pod slnkom podľa počtu dní svojho života, ktorý mu udelil Boh, lebo je to jeho podiel.

5. júla 2018

1. Petrov 1:8-9Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

4. júla 2018

Genezis 2:18Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

3. júla 2018

Žalm 68:5-6Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

2. júla 2018

Matúš 6:7Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

1. júla 2018

Skutky 5:42A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.

Biblický verš dňa

Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!