DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Júl 2018)

31. júla 2018

Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.

30. júla 2018

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

29. júla 2018

Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

28. júla 2018

Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.

27. júla 2018

V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

26. júla 2018

Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.

25. júla 2018

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

24. júla 2018

Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.

23. júla 2018

U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

22. júla 2018

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

21. júla 2018

Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.

20. júla 2018

Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“

19. júla 2018

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

18. júla 2018

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

17. júla 2018

Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

16. júla 2018

O čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

15. júla 2018

Lepšie je byť trpezlivý ako silák,
(lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.

14. júla 2018

V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

13. júla 2018

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?

12. júla 2018

Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

11. júla 2018

On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

10. júla 2018

Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

9. júla 2018

Tvoje milosrdenstvo, Pane,
nech je nad nami, ako dúfame v teba.

8. júla 2018

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

7. júla 2018

Aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista.

6. júla 2018

Ale hľa, čo som uznal za dobré a čo je (v živote ozaj) pekné: Ak si môže človek zajedať a popíjať a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, ktorou sa trápil pod slnkom podľa počtu dní svojho života, ktorý mu udelil Boh, lebo je to jeho podiel.

5. júla 2018

Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

4. júla 2018

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

3. júla 2018

Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

2. júla 2018

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

1. júla 2018

A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
Biblický verš dňa
1. Jánov 5:15
A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!