DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Jún 2018)

30. júna 2018

Kazateľ 4:10
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.

29. júna 2018

Rimanom 8:28
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.

28. júna 2018

1. Kroník 16:34
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

27. júna 2018

Príslovia 13:10
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka,
tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.

26. júna 2018

Hebrejom 12:11
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

25. júna 2018

Filipanom 4:4
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

24. júna 2018

Žalmy 62:2
Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

23. júna 2018

Rimanom 12:11
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

22. júna 2018

1. Korinťanom 2:10
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

21. júna 2018

Žalmy 139:1-2
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.

20. júna 2018

Deuteronómium 13:4
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!

19. júna 2018

1. Petrov 5:10
A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

18. júna 2018

Kazateľ 3:1
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

17. júna 2018

Ján 14:6
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

16. júna 2018

1. Korinťanom 2:11
Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch.

15. júna 2018

Žalmy 3:4
Ale ty, Pane, si môj ochranca,
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

14. júna 2018

Efezanom 4:29
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.

13. júna 2018

Hebrejom 3:12
Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.

12. júna 2018

Žalmy 5:4
Veď ku tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.

11. júna 2018

Matúš 6:2
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili.
Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

10. júna 2018

2. Timotejovi 2:1
Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

9. júna 2018

Žalmy 119:2
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.

8. júna 2018

Filipanom 3:14
Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.

7. júna 2018

3. Jánov 1:2
Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.

6. júna 2018

Žalmy 32:3
Pretože som mlčal,
chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.

5. júna 2018

Ján 8:12
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

4. júna 2018

Jakub 1:22
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

3. júna 2018

Žalmy 55:23
Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.

2. júna 2018

Joel 2:13
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.

1. júna 2018

Marek 10:27
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
Biblický verš dňa
Zjavenie 22:21
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!