DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Máj 2018)

>

31. mája 2018

Žalm 32:1Blažený,
komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.

30. mája 2018

Hebrejom 13:4Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

29. mája 2018

2. Korinťanom 9:7Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

28. mája 2018

Žalm 42:9Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán.
V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života.

27. mája 2018

1. Jánov 2:17A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

26. mája 2018

Rimanom 8:27A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

25. mája 2018

Žalm 119:10Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam;
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

24. mája 2018

Kolosanom 3:23-24Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

23. mája 2018

Skutky 2:42Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.

22. mája 2018

Príslovia 31:30Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

21. mája 2018

1. Jánov 4:13A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

20. mája 2018

Skutky 4:31A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.

19. mája 2018

Žalm 91:1-2Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

18. mája 2018

Rimanom 12:9Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

17. mája 2018

Rimanom 12:4-5Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

16. mája 2018

Kazateľ 4:4Všimol som si, ako všetka námaha a všetok zdar podnikania slúži iba na žiarlivosť jedného proti druhému. A tak aj tu je márnosť a honba za vetrom.

15. mája 2018

Ján 11:25-26Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

14. mája 2018

Lukáš 6:37Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám.

13. mája 2018

Žalm 42:12Prečo si smutná, duša moja?
A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha.

12. mája 2018

1. Petrov 3:9Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

11. mája 2018

Príslovia 13:11Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie,
ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.

10. mája 2018

Lukáš 24:50-51Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

9. mája 2018

Lukáš 12:15A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

8. mája 2018

Zjavenie 3:11Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.

7. mája 2018

Žalm 34:5Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

6. mája 2018

Matúš 9:13Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

5. mája 2018

Hebrejom 3:14Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca.

4. mája 2018

Žalm 147:3Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.

3. mája 2018

Ján 16:24Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

2. mája 2018

Kolosanom 4:2V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

1. mája 2018

Kazateľ 4:9Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.

Biblický verš dňa

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Náhodný Biblický verš

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Biblický verš dňa

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!