DailyVerses.net
<

Archív (September 2020)

19. septembra 2020

Ezechiel 20:19-20
Ja som Pán, váš Boh, podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich! Zasväcujte moje soboty, nech sú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh.

18. septembra 2020

Hebrejom 12:11
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

17. septembra 2020

Príslovia 13:10
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka,
tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.

16. septembra 2020

Ján 15:18
Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.

15. septembra 2020

1. Korinťanom 16:13
Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

14. septembra 2020

Žalmy 34:7
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

13. septembra 2020

Lukáš 6:33
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

12. septembra 2020

1. Petrov 1:8-9
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

11. septembra 2020

Žalmy 31:17
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

10. septembra 2020

Joel 2:13
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.

9. septembra 2020

Ján 8:44
Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.

8. septembra 2020

Príslovia 4:24
Odstráň od seba falošné ústa
a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.

7. septembra 2020

Filipanom 3:20
Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

6. septembra 2020

Matúš 5:6
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

5. septembra 2020

Žalmy 62:2
Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

4. septembra 2020

Marek 1:15
Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

3. septembra 2020

1. Korinťanom 13:1
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

2. septembra 2020

Žalmy 119:2
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.

1. septembra 2020

Filipanom 4:4
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Komentárov
Biblický verš dňa
Ja som Pán, váš Boh, podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich! Zasväcujte moje soboty, nech sú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!