DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (August 2020)

31. augusta 2020

Jób 1:12Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.

30. augusta 2020

Príslovia 31:30Spanilosť je klam a krása - daromnosť;
chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

29. augusta 2020

Matúš 6:13A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.

28. augusta 2020

Rimanom 12:11V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

27. augusta 2020

Žalm 119:1Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

26. augusta 2020

Matúš 6:7Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

25. augusta 2020

1. Kroník 16:34Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

24. augusta 2020

Príslovia 2:7Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene.

23. augusta 2020

Jakub 5:12Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.

22. augusta 2020

Matúš 10:29-31Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

21. augusta 2020

Žalm 3:4Ale ty, Pane, si môj ochranca,
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

20. augusta 2020

Filipanom 3:14Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.

19. augusta 2020

Deuteronómium 13:4Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!

18. augusta 2020

Žalm 13:6Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

17. augusta 2020

Ján 16:24Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

16. augusta 2020

Rimanom 16:20A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami.

15. augusta 2020

Príslovia 23:15Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj,
radovať sa bude moje srdce tiež.

14. augusta 2020

Efezanom 4:29Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.

13. augusta 2020

Ján 14:6Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

12. augusta 2020

Žalm 55:23Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.

11. augusta 2020

Lukáš 12:15A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

10. augusta 2020

Ján 8:12A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

9. augusta 2020

Príslovia 4:5Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť!
Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od slov mojich úst!

8. augusta 2020

1. Petrov 3:9Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

7. augusta 2020

Habakuk 3:17-18Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.

6. augusta 2020

Žalm 34:5Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

5. augusta 2020

Jakub 1:22A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

4. augusta 2020

1. Jánov 4:13A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

3. augusta 2020

Žalm 32:8Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

2. augusta 2020

1. Jánov 2:17A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

1. augusta 2020

Izaiáš 58:6Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi,
keď rozviažete zväzky zločinné
a roztvoríte zvierajúce putá,
prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?

Biblický verš dňa

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Náhodný Biblický verš

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!