DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (Júl 2020)

31. júla 2020

Kazateľ 4:9Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.

30. júla 2020

Rimanom 8:19Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.

29. júla 2020

Marek 10:27Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

28. júla 2020

Žalm 90:12A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

27. júla 2020

2. Korinťanom 9:7Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

26. júla 2020

1. Korinťanom 3:17Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.

25. júla 2020

Príslovia 13:11Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie,
ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.

24. júla 2020

Rimanom 12:4-5Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

23. júla 2020

Kolosanom 3:23-24Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

22. júla 2020

Žalm 27:3Aj keby sa proti mne postavili šíky,
moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere.

21. júla 2020

Lukáš 6:37Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.

20. júla 2020

2. Timotejovi 3:16-17Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

19. júla 2020

Kazateľ 11:10Odstráň akúkoľvek mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj každé zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.

18. júla 2020

Rimanom 12:9Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

17. júla 2020

Ján 11:25-26Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

16. júla 2020

Žalm 91:1-2Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

15. júla 2020

Matúš 5:8Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.

14. júla 2020

1. Korinťanom 12:13Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

13. júla 2020

Žalm 40:12Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

12. júla 2020

Ján 1:5A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

11. júla 2020

1. Korinťanom 15:21Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.

10. júla 2020

Príslovia 11:4V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

9. júla 2020

Rimanom 5:19Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

8. júla 2020

Malachiáš 3:20Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!

7. júla 2020

Žalm 34:2Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.

6. júla 2020

Rimanom 6:22Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.

5. júla 2020

Micheáš 7:7Ja však budem hľadieť na Pána,
dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.

4. júla 2020

Príslovia 20:3Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí,
kde sa strhol spor, lež každý blázon sa zamieša do škriepky.

3. júla 2020

Izaiáš 1:17Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva,
pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!

2. júla 2020

Filipanom 2:11A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

1. júla 2020

Žalm 145:17Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Biblický verš dňa

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať,
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

Náhodný Biblický verš

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!