DailyVerses.net
<

Archív (Júl 2020)

>

31. júla 2020

Kazateľ 4:9
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.

30. júla 2020

Rimanom 8:19
Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.

29. júla 2020

Marek 10:27
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

28. júla 2020

Žalmy 90:12
A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

27. júla 2020

2. Korinťanom 9:7
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

26. júla 2020

1. Korinťanom 3:17
Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.

25. júla 2020

Príslovia 13:11
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie,
ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.

24. júla 2020

Rimanom 12:4-5
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

23. júla 2020

Kolosanom 3:23-24
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

22. júla 2020

Žalmy 27:3
Aj keby sa proti mne postavili šíky,
moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere.

21. júla 2020

Lukáš 6:37
Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám.

20. júla 2020

2. Timotejovi 3:16-17
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

19. júla 2020

Kazateľ 11:10
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.

18. júla 2020

Rimanom 12:9
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

17. júla 2020

Ján 11:25-26
Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

16. júla 2020

Žalmy 91:1-2
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

15. júla 2020

Matúš 5:8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

14. júla 2020

1. Korinťanom 12:13
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

13. júla 2020

Žalmy 40:12
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

12. júla 2020

Ján 1:5
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

11. júla 2020

1. Korinťanom 15:21
Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.

10. júla 2020

Príslovia 11:4
V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

9. júla 2020

Rimanom 5:19
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

8. júla 2020

Malachiáš 3:20
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!

7. júla 2020

Žalmy 34:2
Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.

6. júla 2020

Rimanom 6:22
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.

5. júla 2020

Micheáš 7:7
Ja však budem hľadieť na Pána,
dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.

4. júla 2020

Príslovia 20:3
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí,
(kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)

3. júla 2020

Izaiáš 1:17
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva,
pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!

2. júla 2020

Filipanom 2:11
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

1. júla 2020

Žalmy 145:17
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Komentárov
Biblický verš dňa
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android