DailyVerses.net
<

Archív (Jún 2020)

>

30. júna 2020

1. Timotejovi 6:6
A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.

29. júna 2020

Lukáš 15:7
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

28. júna 2020

Žalmy 119:14
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

27. júna 2020

Skutky 17:30
Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.

26. júna 2020

Efezanom 6:13
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

25. júna 2020

Žalmy 105:4
Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

24. júna 2020

1. Jánov 5:11
A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

23. júna 2020

Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

22. júna 2020

Kazateľ 7:14
V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni:
tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh,
aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.

21. júna 2020

Filipanom 4:20
A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

20. júna 2020

Zachariáš 4:6
Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.“

19. júna 2020

Príslovia 10:28
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť,
lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

18. júna 2020

Lukáš 12:6-7
Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!

17. júna 2020

Matúš 16:25
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho,
ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

16. júna 2020

Žalmy 33:6
Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.

15. júna 2020

2. Korinťanom 6:14
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!

14. júna 2020

Ján 14:2
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!

13. júna 2020

Príslovia 4:27
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo,
odvracaj svoju nohu od zlého!

12. júna 2020

1. Jánov 1:7
Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

11. júna 2020

Izaiáš 46:4
Ja až po starobu som ten istý,
až po šediny ja ponesiem.
Ja som to urobil a ja budem niesť,
ja ponesiem a vyslobodím.

10. júna 2020

Žalmy 119:36
Nakloň mi srdce k svojej náuke,
a nie ku chamtivosti.

9. júna 2020

Matúš 22:37
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“

8. júna 2020

Skutky 9:31
A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

7. júna 2020

Žalmy 103:1
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.

6. júna 2020

Rimanom 12:21
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

5. júna 2020

Matúš 9:13
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

4. júna 2020

Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.

3. júna 2020

1. Timotejovi 6:17
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.

2. júna 2020

Kolosanom 4:2
V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

1. júna 2020

Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a)
vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
Komentárov
Biblický verš dňa
Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android