DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archív (Máj 2020)

31. mája 2020

Skutky 2:3-4
I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

30. mája 2020

Ján 14:16
A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

29. mája 2020

Žalmy 119:60
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.

28. mája 2020

Levitikus 19:17-18
Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!

27. mája 2020

1. Korinťanom 16:14
Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

26. mája 2020

Príslovia 3:13
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť,
a muž, čo nadobúda rozumnosť!

25. mája 2020

1. Kroník 16:11
Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

24. mája 2020

Jakub 1:5
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.

23. mája 2020

Žalmy 51:3-4
Zmiluj sa, Bože, nado mnou
pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie
znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.

22. mája 2020

1. Jánov 4:9
A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

21. mája 2020

Marek 16:19
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

20. mája 2020

Príslovia 17:28
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho,
keď zatíska pery, za rozumného.

19. mája 2020

Ján 16:33
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!

18. mája 2020

1. Petrov 3:8
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!

17. mája 2020

Žalmy 150:5
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.

16. mája 2020

Kolosanom 3:17
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

15. mája 2020

1. Petrov 3:3-4
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.

14. mája 2020

Príslovia 30:5
Každá Božia reč je rýdza,
je štítom tým, čo dúfajú v neho.

13. mája 2020

Rimanom 12:1
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

12. mája 2020

Marek 11:24
Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.

11. mája 2020

Žalmy 24:1
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

10. mája 2020

Matúš 19:19
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

9. mája 2020

2. Solúnčanom 3:5
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

8. mája 2020

Príslovia 22:1
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo,
priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.

7. mája 2020

Galaťanom 5:16
Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.

6. mája 2020

Ján 1:1
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

5. mája 2020

Žalmy 63:2
Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody.

4. mája 2020

1. Jánov 4:8
Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

3. mája 2020

Exodus 14:14
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.

2. mája 2020

Príslovia 2:9
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je),
(čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.

1. mája 2020

Rimanom 8:25
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Biblický verš dňa
Skutky 2:3-4
I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.