DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

95 Biblické verše o Boh

«Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.When I am afraid, I put my trust in you.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.I can do all this through him who gives me strength.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.We love because He first loved us.
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.For every house is built by someone, but God is the builder of everything.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.For those who find me find life and receive favor from the Lord.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Náhodný Biblický verš

Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!