DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Biblické verše o Ležiace

« Žalmy 15:2-3 »
Katolícky prekladKing James Version
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue.
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.
Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.
Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Biblický verš dňa
1. Samuelova 2:2
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies