DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Modlitba

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.
V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.
Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.
Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.
Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.
Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.
A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.
Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!