DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Pokoj

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže… Numeri 6:24-26»
Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.May mercy, peace, and love be multiplied to you.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”
Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon sa zamieša do škriepky.It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!