DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

76 Biblické verše o Požehnanie (2/4)

Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo
a nepridáva nijaké trápenie.
Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.
Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam
a dá mi vykračovať po mojich výšinách.
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.
Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka
a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
Pane, ty si naša spása.
Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Na hlavu spravodlivého sa hrnie hojné požehnanie Pánovo,
lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Biblický verš dňa
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!