DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

80 Biblické verše o Požehnanie (3/4)

« »
Na hlavu spravodlivého sa hrnie hojné požehnanie Pánovo,
lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pamiatka spravodlivého je na požehnanie,
lež meno bezbožných spráchnivie.
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.
Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky
a rozmnožia sa ti roky života!
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť,
keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia
a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene.
Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.
Blažený,
komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Pane, spas ma;
Pane, daj mi úspech.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Požehnávame vás z domu Pánovho.
Koho Pán tu kára, blažený je.
Trestom Všemocného nepohŕdaj!
Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie.
Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“
Predošlý1234Ďalší
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid