DailyVerses.net

48 Biblické verše o Radosť

« 1. Solúnčanom 5:16-18 »

KAT
X
NKJV
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!
A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.This is the day the Lord has made; We will rejoice and be glad in it.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.Whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith—the salvation of your souls.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.I will greatly rejoice in the Lord, My soul shall be joyful in my God; For He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with ornaments, And as a bride adorns herself with her jewels.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake. For when I am weak, then I am strong.
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.That I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.Your testimonies I have taken as a heritage forever, For they are the rejoicing of my heart.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.For the Lord takes pleasure in His people; He will beautify the humble with salvation.
A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.Now godliness with contentment is great gain.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.

Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.The father of the righteous will greatly rejoice, And he who begets a wise child will delight in him.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!