DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

33 Biblické verše o Telo

«1. Korinťanom 6:19-20»
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!豈 不 知 你 們 的 身 子 就 是 聖 靈 的 殿 麼 ? 這 聖 靈 是 從 神 而 來 , 住 在 你 們 裡 頭 的 ; 並 且 你 們 不 是 自 己 的 人 ; 因 為 你 們 是 重 價 買 來 的 。 所 以 , 要 在 你 們 的 身 子 上 榮 耀 神 。
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.正 如 我 們 一 個 身 子 上 有 好 些 肢 體 , 肢 體 也 不 都 是 一 樣 的 用 處 。 我 們 這 許 多 人 , 在 基 督 裡 成 為 一 身 , 互 相 聯 絡 作 肢 體 , 也 是 如 此 。
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.我 的 肉 體 和 我 的 心 腸 衰 殘 ; 但 神 是 我 心 裡 的 力 量 , 又 是 我 的 福 分 , 直 到 永 遠 。
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.我 的 肺 腑 是 你 所 造 的 ; 我 在 母 腹 中 , 你 已 覆 庇 我 。 我 要 稱 謝 你 , 因 我 受 造 , 奇 妙 可 畏 ; 你 的 作 為 奇 妙 , 這 是 我 心 深 知 道 的 。
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.喜 樂 的 心 乃 是 良 藥 ; 憂 傷 的 靈 使 骨 枯 乾 。
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.所 以 , 你 當 從 心 中 除 掉 愁 煩 , 從 肉 體 克 去 邪 惡 ; 因 為 一 生 的 開 端 和 幼 年 之 時 , 都 是 虛 空 的 。
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!又 要 叫 基 督 的 平 安 在 你 們 心 裡 作 主 ; 你 們 也 為 此 蒙 召 , 歸 為 一 體 ; 且 要 存 感 謝 的 心 。
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.神 啊 , 你 是 我 的 神 , 我 要 切 切 地 尋 求 你 , 在 乾 旱 疲 乏 無 水 之 地 , 我 渴 想 你 ; 我 的 心 切 慕 你 。
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?所 以 我 告 訴 你 們 , 不 要 為 生 命 憂 慮 吃 甚 麼 , 喝 甚 麼 ; 為 身 體 憂 慮 穿 甚 麼 。 生 命 不 勝 於 飲 食 麼 ? 身 體 不 勝 於 衣 裳 麼 ?
Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.良 言 如 同 蜂 房 , 使 心 覺 甘 甜 , 使 骨 得 醫 治 。
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.不 要 自 以 為 有 智 慧 ; 要 敬 畏 耶 和 華 , 遠 離 惡 事 。 這 便 醫 治 你 的 肚 臍 , 滋 潤 你 的 百 骨 。
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.總 要 儆 醒 禱 告 , 免 得 入 了 迷 惑 。 你 們 心 靈 固 然 願 意 , 肉 體 卻 軟 弱 了 。
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.我 若 將 所 有 的 賙 濟 窮 人 , 又 捨 己 身 叫 人 焚 燒 , 卻 沒 有 愛 , 仍 然 與 我 無 益 。
A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.耶 和 華 神 就 用 那 人 身 上 所 取 的 肋 骨 造 成 一 個 女 人 , 領 他 到 那 人 跟 前 。 那 人 說 : 這 是 我 骨 中 的 骨 , 肉 中 的 肉 , 可 以 稱 他 為 女 人 , 因 為 他 是 從 男 人 身 上 取 出 來 的 。 因 此 , 人 要 離 開 父 母 , 與 妻 子 連 合 , 二 人 成 為 一 體 。
Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.操 練 身 體 , 益 處 還 少 ; 惟 獨 敬 虔 , 凡 事 都 有 益 處 , 因 有 今 生 和 來 生 的 應 許 。
Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.所 以 , 我 們 不 喪 膽 。 外 體 雖 然 毀 壞 , 內 心 卻 一 天 新 似 一 天 。
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.原 來 我 們 在 許 多 事 上 都 有 過 失 ; 若 有 人 在 話 語 上 沒 有 過 失 , 他 就 是 完 全 人 , 也 能 勒 住 自 己 的 全 身 。
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.我 們 不 拘 是 猶 太 人 , 是 希 利 尼 人 , 是 為 奴 的 , 是 自 主 的 , 都 從 一 位 聖 靈 受 洗 , 成 了 一 個 身 體 , 飲 於 一 位 聖 靈 。
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.不 要 為 生 命 憂 慮 吃 甚 麼 , 為 身 體 憂 慮 穿 甚 麼 ; 因 為 生 命 勝 於 飲 食 , 身 體 勝 於 衣 裳 。
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.身 體 只 有 一 個 , 聖 靈 只 有 一 個 , 正 如 你 們 蒙 召 同 有 一 個 指 望 。
Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.你 們 作 妻 子 的 , 當 順 服 自 己 的 丈 夫 , 如 同 順 服 主 。 因 為 丈 夫 是 妻 子 的 頭 , 如 同 基 督 是 教 會 的 頭 ; 他 又 是 教 會 全 體 的 救 主 。
Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.我 是 攻 克 己 身 , 叫 身 服 我 , 恐 怕 我 傳 福 音 給 別 人 , 自 己 反 被 棄 絕 了 。
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.那 殺 身 體 , 不 能 殺 靈 魂 的 , 不 要 怕 他 們 ; 惟 有 能 把 身 體 和 靈 魂 都 滅 在 地 獄 裡 的 , 正 要 怕 他 。
Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.他 被 掛 在 木 頭 上 , 親 身 擔 當 了 我 們 的 罪 , 使 我 們 既 然 在 罪 上 死 , 就 得 以 在 義 上 活 。 因 他 受 的 鞭 傷 , 你 們 便 得 了 醫 治 。
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.若 是 你 的 右 眼 叫 你 跌 倒 , 就 剜 出 來 丟 掉 , 寧 可 失 去 百 體 中 的 一 體 , 不 叫 全 身 丟 在 地 獄 裡 。

Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.我 們 原 知 道 , 我 們 這 地 上 的 帳 棚 若 拆 毀 了 , 必 得 神 所 造 , 不 是 人 手 所 造 , 在 天 上 永 存 的 房 屋 。
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

Náhodný Biblický verš

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!