DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Úcta

«Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a… Príslovia 8:13»
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.
Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.
Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.
Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.
Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.
Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.

Len sa bojte Pána a slúžte mu verne celým svojím srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami!Only fear the Lord, and serve him in truth with all your heart: for consider how great things he hath done for you.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!