DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

71 Biblické verše o Uctievanie (3/3)

« Žalmy 145:1 »
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.
Nech je velebený Pán deň čo deň;
nesie nás Boh, naša spása.
Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem,
pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.
A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.
V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.
Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal:
„Nahý som vyšiel z lona svojej matky
a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal,
nech je Pánovo meno zvelebené!“
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú;
jeho chvála ostáva naveky.
Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“
Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.
Pre slávu svojho mena nám pomôž,
Bože, naša spása,
a vysloboď nás;
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.
Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
Biblický verš dňa
Žalmy 90:2
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies