DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Biblické verše o Všemocný

« 1. Kroník 29:11 »
Katolícky prekladNew Internation Version
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.
Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Lebo Bohu nič nie je nemožné.For no word from God will ever fail.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.
Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.
Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.Wealth and honor come from you; you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all.
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.
On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.
Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.
Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.The Lord sends poverty and wealth; he humbles and he exalts.
Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.
Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.““Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”
Biblický verš dňa
Kolosanom 3:18-19
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies