DailyVerses.net

37 Biblické verše o Závislosť

« Izaiáš 41:13 »

KAT
X
NKJV
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.
Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.
Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.Unless the Lord builds the house, They labor in vain who build it; Unless the Lord guards the city, The watchman stays awake in vain.
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.If I say, “My foot slips,” Your mercy, O Lord, will hold me up.
V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.I called on the Lord in distress; The Lord answered me and set me in a broad place.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Preserve me, O God, for in You I put my trust.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.Restore us, O Lord God of hosts; Cause Your face to shine, And we shall be saved!
A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.So then, those who are in the flesh cannot please God.
Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.For they did not gain possession of the land by their own sword, Nor did their own arm save them; But it was Your right hand, Your arm, and the light of Your countenance, Because You favored them.

V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.In the day of prosperity be joyful, But in the day of adversity consider: Surely God has appointed the one as well as the other, So that man can find out nothing that will come after him.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!