DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Život

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.For we walk by faith, not by sight.
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček