DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Život

«Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život… Žalm 121:7-8»
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.For we live by faith, not by sight.
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.Show me your ways, Lord, teach me your paths.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!