DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Death and life are in the power of the tongue: and they… Proverbs 18:21»
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.
A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan.
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, stort hem in het ongeluk.
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.Alles wat jullie in het donker zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal van de daken geschreeuwd worden.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen pas na rijp beraad.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
Previous123Next

Bible verse of the day

Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.

Random Bible Verse

See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies