DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

100 Most Popular Bible Verses - KJV & NBV

King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother.Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet.
Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
We love him, because he first loved us.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
Who will render to every man according to his deeds.God beloont ieder mens naar zijn daden.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.


An overview of the 100 most popular Bible verses on DailyVerses.net.
Bible verse of the day
Romans 12:10
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...