DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

40 Bible Verses about Understanding (2/2)

« Proverbs 9:10 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
Get wisdom, get understanding; do not forget my words or turn away from them.Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.We weten ook dat de ​Zoon van God​ gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus​ zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ.Zo wil ik hen bemoedigen en hen in ​liefde​ bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: ​Christus.
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart; yet no one can fathom what God has done from beginning to end.God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people.Moge uw ​hart​ verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de ​heiligen​ zullen ontvangen.
These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid.Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom.
For who knows a person’s thoughts except their own spirit within them? In the same way no one knows the thoughts of God except the Spirit of God.Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de ​Geest van God​ in staat om God te kennen.
Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame.Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
Finally the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. (They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead.)Toen ging ook de andere ​leerling, die het eerst bij het ​graf​ gekomen was, het ​graf​ in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand.Velen zullen zich laten ​reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen ​wetteloos​ handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen
Bible verse of the day
Matthew 12:36
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies