DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Přísloví 10 - ČEP & B21

«Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen. Přísloví 10:9»
Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce.Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
Mnohé požehnání spočine na hlavě spravedlivého, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí.Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí.
Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví.Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno darebáků ale zavání.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Jazyk spravedlivého je výborné stříbro, srdce svévolníků nestojí za nic.Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.
Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou.
Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.

Biblický verš dne

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Náhodný Biblický verš

Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!